Thi Thiên 24
KTHD

Thi Thiên 24

24
Thi Thiên 24
Vua Vinh Quang vào Si-ôn
(Thơ của Đa-vít)
1Địa cầu của Chúa và vạn vật trong đó.
Thế gian và mọi người trên đất đều thuộc về Ngài.
2Chúa đã tạo đất khô gần đại dương
và bên cạnh sông ngòi, lập đồng bằng.
3Ai sẽ được lên núi của Chúa Hằng Hữu?
Ai có thể đứng nơi thánh địa Ngài?
4Chỉ những người tay sạch lòng ngay,
không thờ phượng các thần tượng
và không thề nguyền gian dối.
5Họ sẽ nhận phước từ Chúa Hằng Hữu
và có mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi mình.
6Đó là dòng dõi của người tìm kiếm Chúa,
chiêm ngưỡng Thiên nhan, lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
7Hỡi các cửa hãy ngước đầu lên!
Hỡi các cánh cổng xưa hãy tung mở,
để Vua Vinh Quang vào.
8Vua Vinh Quang là ai?
Là Chúa Hằng Hữu đầy sức mạnh và quyền năng;
Chúa Hằng Hữu vô địch trong chiến trận.
9Hỡi các cửa hãy ngước đầu lên!
Hỡi các cánh cổng xưa hãy tung mở,
để Vua Vinh Quang vào.
10Vua Vinh Quang là ai?
Là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân—
Ngài là Vua Vinh Quang.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.