Thi Thiên 2:5

Thi Thiên 2:5 KTHD

Cơn giận Chúa làm chúng kinh hoàng, Ngài khiển trách trong cơn thịnh nộ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share