Thi Thiên 149
KTHD

Thi Thiên 149

149
Thi Thiên 149
Kêu Gọi Dân Tôn Vinh Chúa
1Tán dương Chúa Hằng Hữu!
Hãy hát cho Chúa Hằng Hữu bài ca mới.
Ca tụng Ngài giữa đại hội đồng dân Chúa.
2Ít-ra-ên hoan hỉ nơi Đấng Sáng Tạo mình.
Con cái Si-ôn vui mừng vì Vua mình.
3Họ chúc tụng Danh Chúa bằng vũ điệu,
ca ngợi Ngài bằng trống cơm và đàn hạc.
4Vì Chúa Hằng Hữu hài lòng con dân Ngài;
ban ơn cứu vớt cho người khiêm cung.
5Người tin kính vui mừng, vinh dự.
Trổi giọng hoan ca trên giường.
6Hãy dùng môi miệng tung hô Đức Chúa Trời,
tay cầm gươm hai lưỡi—
7để báo thù các nước
và hình phạt các dân tộc,
8dùng xích trói các vua
và còng tay bọn quý tộc,
9thi hành bản án đã được ghi.
Đó là vinh quang cho các người thánh của Chúa.
Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại