Thi Thiên 145
KTHD

Thi Thiên 145

145
Thi Thiên 145
Bài Ca Chúa Hằng Hữu
(Thơ của Đa-vít)
1Con sẽ tôn vinh Vua, là Đức Chúa Trời con,
chúc tụng Danh Ngài mãi mãi.
2Con sẽ chúc tụng Chúa mỗi ngày;
phải, con sẽ ca tụng Ngài mãi mãi.
3Chúa Hằng Hữu thật cao cả! Ngài thật đáng tán dương!
Không ai có thể so sánh sự vĩ đại của Ngài.
4Đời này sang đời kia sẽ ca tụng công đức Chúa,
tuyên dương những việc diệu kỳ.
5Con sẽ nói về vinh quang Chúa uy nghi rực rỡ,
và những việc diệu kỳ.
6Người ta sẽ nói về những việc phi thường của Chúa,
còn con sẽ tuyên dương sự cao cả của Ngài.
7Họ sẽ nhắc nhở đức từ ái lớn lao;
họ sẽ hát khen đức công chính của Chúa.
8Chúa Hằng Hữu ban ơn, giàu lòng thương,
chậm giận và vô cùng nhân từ.
9Chúa Hằng Hữu ban phước cho mọi người.
Ngài nhân từ dịu dàng trong mọi việc.
10Các công việc Chúa sẽ cảm tạ Chúa Hằng Hữu,
và con cái Chúa sẽ chúc tụng Ngài.
11Họ sẽ nói về vinh quang vương quốc Chúa;
họ sẽ nói về năng lực Ngài.
12Để loài người biết năng lực Chúa,
và vinh quang uy nghiêm của ngôi nước Ngài.
13Vương quốc Chúa tồn tại vĩnh cửu.
Quyền lực Chúa còn muôn đời.
14Chúa Hằng Hữu đỡ người ngã,
và người khòm xuống được Ngài nâng lên.
15Mắt muôn loài trông mong Chúa;
Chúa ban lương thực đúng kỳ.
16Chúa mở rộng tay,
làm thỏa mãn ước muốn của mọi sinh vật.
17Chúa Hằng Hữu công chính mọi đường,
Ngài rộng lòng trong mọi việc.
18Chúa Hằng Hữu ở gần người cầu khẩn,
những người chân thành cầu khẩn Ngài.
19Chúa làm cho những người kính sợ Chúa thỏa nguyện;
Ngài nghe họ kêu xin và giải cứu.
20Chúa Hằng Hữu bảo vệ người yêu mến Ngài,
nhưng Ngài hủy diệt mọi người ác.
21Miệng con sẽ ca tụng Chúa Hằng Hữu,
mọi tạo vật hãy chúc tụng Danh Thánh Ngài đời đời mãi mãi.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại