Thi Thiên 142:2

Thi Thiên 142:2 KTHD

Con bộc bạch nỗi niềm trước mặt Chúa, trình Ngài cảnh khốn khổ của con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share