Thi Thiên 141
KTHD

Thi Thiên 141

141
Thi Thiên 141
Xin Chúa Giữ cho Thánh Sạch Khỏi Tội Ác
(Thơ của Đa-vít)
1Lạy Chúa Hằng Hữu, con kêu cầu Ngài. Xin mau đến!
Xin Chúa lắng nghe khi con kêu nài.
2Xin cho lời cầu nguyện con bay đến Ngài như khói hương,
và tay đưa cao xin coi như sinh tế ban chiều.
3Xin canh chừng miệng con, lạy Chúa Hằng Hữu,
xin giữ gìn môi con.
4Xin đừng cho lòng con hướng về điều xấu,
hay làm việc ác với người bất lương.
Xin đừng để con ăn thức ngon
với người làm điều gian trá.
5Xin cho người công chính đánh con!
Vì đó là lòng nhân từ!
Xin để họ sửa dạy con, vì đó là dầu tốt nhất cho con.
Dầu ấy sẽ không làm hại đầu con.
Nhưng con vẫn cầu nguyện
trong khi chịu kỷ luật.
6Khi các phán quan của họ bị ném vào tảng đá,
người ác sẽ nghe lời con và thấy đúng.
7Khi người ta cày đất,
xương người ác sẽ bị phân tán nơi cửa mộ.
8Con hướng mắt về Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu Chí Cao.
Chúa là nơi con nương náu; xin đừng để họ giết con.
9Xin giữ con khỏi sa bẫy họ gài,
khỏi cạm bẫy bọn gian manh.
10Xin cho người ác mắc vào lưới họ đã giăng,
riêng con được tránh thoát.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.