YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 140

140
Thi Thiên 140
Xin Chúa Phù Hộ Khỏi Người Bức Hại
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng)
1Cúi lạy Chúa Hằng Hữu, xin cứu con khỏi bọn gian ác.
Xin bảo vệ con khỏi tay bọn bạo tàn,
2là những người mưu toan việc ác
và hội họp gây chiến mỗi ngày.
3Lưỡi họ nhọn như lưỡi rắn;
nọc rắn độc ẩn dưới môi.
4Lạy Chúa Hằng Hữu, xin gìn giữ con khỏi tay người ác.
Xin bảo vệ con khỏi bọn bạo tàn,
là những người âm mưu chống lại con.
5Bọn kiêu ngạo đặt bẫy bắt con;
họ giăng dây, căng lưới;
họ gài bẫy dọc bên đường.
6Con thưa với Chúa Hằng Hữu: “Ngài là Đức Chúa Trời con!”
Xin lắng nghe, ôi Chúa Hằng Hữu, xin thương xót tiếng con kêu cầu!
7Lạy Chúa Hằng Hữu Chí Cao, là năng lực cứu rỗi con,
Ngài che chở mạng sống con giữa trận mạc.
8Lạy Chúa Hằng Hữu, xin đừng cho mưu mô người ác thành tựu.
Đừng cho họ thỏa mãn ước mơ,
kẻo họ lên mặt kiêu ngạo.
9Nguyện kẻ thù con bị tiêu diệt
vì mỗi điều ác họ đã làm với con.
10Xin cho than hồng rơi trên họ.
Cho họ bị quăng vào lò lửa,
hay vào vực thẳm nơi họ không ngóc dậy nữa.
11Xin đừng để người nói lời độc hại sống trong đất chúng con.
Tai ương săn bắt tiêu diệt kẻ hung tàn.
12Con biết Chúa Hằng Hữu sẽ biện hộ cho người khốn cùng;
Ngài bênh vực quyền lợi người nghèo khổ.
13Người công chính sẽ cảm tạ Danh Chúa;
người ngay thẳng sẽ sống trước mặt Ngài.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy