Thi Thiên 133
KTHD

Thi Thiên 133

133
Thi Thiên 133
Sự Hòa Thuận Tốt Đẹp
(Thơ của Đa-vít. Bài ca lên Đền Thờ)
1Anh em chung sống thuận hòa,
còn gì tốt đẹp êm đềm hơn!
2Thuận hòa quý báu như dầu,
được rót trên đầu A-rôn
chảy xuống râu ông
và thấm ướt vạt áo dài.
3Thuận hòa tươi mát như sương,
trên đỉnh Núi Hẹt-môn,
rơi xuống đồi núi Si-ôn.
Vì Chúa Hằng Hữu ban phước,
vĩnh sinh bất diệt cho Si-ôn.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.