Thi Thiên 133
KTHD

Thi Thiên 133

133
Thi Thiên 133
Sự Hòa Thuận Tốt Đẹp
(Thơ của Đa-vít. Bài ca lên Đền Thờ)
1Anh em chung sống thuận hòa,
còn gì tốt đẹp êm đềm hơn!
2Thuận hòa quý báu như dầu,
được rót trên đầu A-rôn
chảy xuống râu ông
và thấm ướt vạt áo dài.
3Thuận hòa tươi mát như sương,
trên đỉnh Núi Hẹt-môn,
rơi xuống đồi núi Si-ôn.
Vì Chúa Hằng Hữu ban phước,
vĩnh sinh bất diệt cho Si-ôn.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại