YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 124

124
Thi Thiên 124
Ca Ngợi Chúa Cứu Dân Ra Khỏi Tay Kẻ Thù
(Thơ của Đa-vít. Bài ca lên đền thờ)
1Nếu Chúa Hằng Hữu không bênh vực chúng ta, thì thế nào?
Hỡi Ít-ra-ên hãy lên tiếng:
2Nếu Chúa Hằng Hữu không bênh vực chúng ta,
khi người ta dấy nghịch, sẽ ra sao?
3Hẳn họ đã nuốt sống chúng ta
trong cơn giận phừng phừng.
4Nước hẳn đã tràn ngập;
dòng nước đã cuốn lấp chúng ta.
5Phải, thác lũ đã nhận chìm
sinh mạng chúng ta.
6Chúc tụng Chúa Hằng Hữu,
vì Ngài không nộp chúng ta làm miếng mồi ngon cho họ!
7Chúng ta đã thoát như chim thoát khỏi bẫy.
Bẫy gãy tan tành, chúng ta bay thoát!
8Ân cứu giúp đến từ Chúa Hằng Hữu,
Đấng sáng tạo cả trời và đất.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy