Thi Thiên 122
KTHD

Thi Thiên 122

122
Thi Thiên 122
Cầu Phước cho Giê-ru-sa-lem
(Thơ của Đa-vít. Bài ca lên Đền Thờ)
1Tôi vui khi người ta giục giã:
“Chúng ta cùng đi lên nhà Chúa Hằng Hữu.”
2Hỡi Giê-ru-sa-lem,
chúng ta dừng chân tại cửa ngươi.
3Thành Giê-ru-sa-lem được xây cất;
liên kết nhau chặt chẽ vô cùng.
4Các đại tộc Ít-ra-ên—con dân Chúa—
đều lên đây.
Y theo tục lệ Ít-ra-ên,
để cảm tạ Danh Chúa Hằng Hữu.
5Vì tại đây, ngôi xét xử được thiết lập,
là ngôi vua nhà Đa-vít.
6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem.
Nguyện ai yêu ngươi sẽ được hưng thịnh.
7Hỡi Giê-ru-sa-lem, nguyện cho hòa bình trong thành
và thịnh vượng trong lâu đài.
8Vì gia đình và bè bạn tôi, tôi nguyện cầu:
“Nguyện ngươi được an lạc.”
9Vì nhà Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta,
Tôi cầu xin phước lành cho ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.