YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 122

122
Thi Thiên 122
Cầu Phước cho Giê-ru-sa-lem
(Thơ của Đa-vít. Bài ca lên Đền Thờ)
1Tôi vui khi người ta giục giã:
“Chúng ta cùng đi lên nhà Chúa Hằng Hữu.”
2Hỡi Giê-ru-sa-lem,
chúng ta dừng chân tại cửa ngươi.
3Thành Giê-ru-sa-lem được xây cất;
liên kết nhau chặt chẽ vô cùng.
4Các đại tộc Ít-ra-ên—con dân Chúa—
đều lên đây.
Y theo tục lệ Ít-ra-ên,
để cảm tạ Danh Chúa Hằng Hữu.
5Vì tại đây, ngôi xét xử được thiết lập,
là ngôi vua nhà Đa-vít.
6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem.
Nguyện ai yêu ngươi sẽ được hưng thịnh.
7Hỡi Giê-ru-sa-lem, nguyện cho hòa bình trong thành
và thịnh vượng trong lâu đài.
8Vì gia đình và bè bạn tôi, tôi nguyện cầu:
“Nguyện ngươi được an lạc.”
9Vì nhà Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta,
Tôi cầu xin phước lành cho ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;