YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 117

117
Thi Thiên 117
Khuyên Muôn Dân Ca Ngợi Chúa
1Tất cả các nước, hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu!
Tất cả các dân, hãy ca ngợi Ngài!
2Vì Ngài thiết tha yêu chúng ta mãi mãi;
đức thành tín của Chúa Hằng Hữu vững chãi muôn đời.
Đáng chúc tụng thay Chúa Hằng Hữu!

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy