Thi Thiên 111
KTHD

Thi Thiên 111

111
Thi Thiên 111
Ca Ngợi Chúa vì Hay Làm Ơn
1Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!
Con sẽ hết lòng tạ ơn Chúa Hằng Hữu,
giữa hội chúng và cộng đồng người công chính.
2Công ơn Chúa vô cùng vĩ đại!
Những người ham thích đáng nên học hỏi.
3Công tác Chúa uy nghi trác tuyệt.
Công nghĩa Ngài còn mãi muôn đời.
4Kỳ công Chúa đáng nên ghi nhớ.
Ngài đầy tràn ân lành và trắc ẩn biết bao!
5Chúa nuôi dưỡng những người tin kính;
và nhớ giao ước Ngài mãi mãi.
6Chúa phô bày quyền năng kỳ diệu,
cho dân Ngài cơ nghiệp của các nước.
7Tay Chúa thực thi chân thật, công bằng,
mệnh lệnh Ngài thật đáng tin cậy.
8Được kiên lập đời đời vĩnh cửu,
một cách công bằng và chân thật.
9Chúa đem cứu rỗi cho toàn dân.
Xác nhận giao ước Ngài mãi mãi.
Danh Chúa thật thánh và đáng sợ!
10Kính sợ Chúa Hằng Hữu là nền của sự khôn ngoan.
Ai vâng lời Ngài sẽ lớn lên trong khôn ngoan.
Tán dương Chúa đời đời vĩnh cửu!

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.