Thi Thiên 109:7

Thi Thiên 109:7 KTHD

Trước vành móng ngựa, họ bị kết án, lời cầu khẩn họ bị coi là lời buộc tội.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share