Thi Thiên 109:3

Thi Thiên 109:3 KTHD

Phủ đầu con với những câu thù hận, đả kích và sỉ nhục con vô cớ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share