Thi Thiên 109:10

Thi Thiên 109:10 KTHD

Dòng dõi họ lang thang khất thực, bị đuổi khỏi căn nhà xiêu vẹo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share