Thi Thiên 107:39

Thi Thiên 107:39 KTHD

Khi họ bị suy giảm dân số và sa sút, vì áp bức, tai ương, và khổ não.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share