Thi Thiên 107:30

Thi Thiên 107:30 KTHD

Họ vui mừng vì tai qua nạn khỏi, Chúa dẫn họ về đến bến bờ ước mong.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share