Thi Thiên 107:16

Thi Thiên 107:16 KTHD

Vì Ngài bẻ gông, xiềng bằng đồng, và cắt đứt song sắt giam cầm họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share