Thi Thiên 106
KTHD

Thi Thiên 106

106
Thi Thiên 106
Ơn Chúa trong Hoạn Nạn
1Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!
Tạ ơn Chúa Hằng Hữu, vì Ngài là thiện!
Sự nhân từ Ngài còn mãi đời đời.
2Ai có thể tường thuật phép lạ Chúa Hằng Hữu làm?
Ai có đủ lời tôn ngợi Chúa Hằng Hữu?
3Phước cho người giữ theo đường ngay thẳng
và luôn luôn tôn trọng phép công bằng.
4Lạy Chúa Hằng Hữu, xin nhớ đến con, khi Chúa làm ơn cho dân Ngài;
xin Chúa thăm viếng và giải cứu con.
5Xin cho con thấy tuyển dân được hưng thịnh.
Xin cho con chia sẻ niềm vui cùng dân Chúa;
và cùng họ vui hưởng cơ nghiệp Ngài.
6Chúng con với tổ tiên đều mang trọng tội.
Chúng con đã làm điều sai! Chúng con hành động quá độc ác!
7Khi tổ tiên chúng con ở Ai Cập
đã không quan tâm các phép lạ của Chúa Hằng Hữu.
Họ không ghi tạc đức nhân ái vô biên.
Nên sinh tâm phản loạn bên Biển Đỏ.
8Dù vậy, Chúa vẫn cứu họ—
vì Danh Ngài
và cho muôn dân nhìn nhận quyền oai Ngài.
9Chúa ra lệnh, Biển Đỏ liền khai lối,
Ngài dẫn Ít-ra-ên qua đại dương như đất khô.
10Chúa cứu họ khỏi kẻ thù của họ,
và chuộc tuyển dân thoát chốn oán thù.
11Nước đổ xuống nhận chìm quân địch;
không còn ai sống sót quay về.
12Khi ấy dân Chúa mới tin lời Ngài hứa.
Và mở miệng hát tôn vinh Ngài.
13Nhưng rồi họ quên thật nhanh những việc Ngài làm!
Không chờ đợi lời Chúa răn dạy!
14Tại hoang mạc dân Chúa để dục vọng mình nổi dậy không kiềm chế,
thách thức Ngài giữa chốn đồng hoang.
15Vậy, Chúa ban cho điều họ mong ước,
nhưng sai bệnh tật hủy phá linh hồn.
16Trong trại quân, họ ganh ghét Môi-se
cùng A-rôn, thầy tế lễ thánh của Chúa Hằng Hữu;
17Vì thế, đất liền há miệng;
nuốt chửng Đa-than
và chôn vùi toàn trại A-bi-ram.
18Rồi lửa thiêu luôn cả bè đảng;
lửa thiêng tiêu diệt bọn ác gian.
19Tại Hô-rếp, dân chúng đúc tượng thần;
họ thờ lạy bò con vàng đó.
20Từ bỏ Đức Chúa Trời vinh quang hằng sống,
đổi lấy hình tượng con bò, loài ăn cỏ.
21Họ quên Đức Chúa Trời, Đấng giải cứu họ,
Đấng làm mọi việc vĩ đại tại Ai Cập—
22những việc diệu kỳ trong đất nước Cham,
cùng những việc đáng kinh nơi Biển Đỏ.
23Chúa tỏ ý muốn tiêu diệt hết.
Nhưng Môi-se, người Chúa chọn, đã đứng giữa Chúa Hằng Hữu và dân.
Kêu cầu Chúa xin ngưng hình phạt hủy diệt họ.
24Dân coi thường việc vào đất hứa
vì không tin lời Chúa hứa.
25Thay vào đó họ oán than trong trại,
không lắng tai nghe tiếng Chúa Hằng Hữu.
26Vì tội ác, Chúa đã thề nguyền
cả thế hệ vùi thây nơi hoang mạc,
27và làm cho dòng dõi họ tản mác khắp nơi,
bị lưu đày đến những xứ xa xôi.
28Tổ phụ chúng con cùng thờ lạy Ba-anh tại Phê-ô;
họ còn ăn lễ vật dâng thần tượng!
29Họ khiêu khích Chúa Hằng Hữu qua nhiều việc,
nên bệnh dịch phát khởi lan tràn.
30Cho đến lúc Phi-nê-a cầu xin
Chúa cho chứng bệnh nguy nan chấm dứt.
31Việc ông làm được xem là công chính
nên ông được ghi nhớ muôn đời.
32Tại Mê-ri-ba, họ chọc giận Chúa Hằng Hữu,
vì họ mà Môi-se hứng chịu tai họa.
33Ông quẫn trí khi dân chúng gây rối,
miệng thốt ra những lời nông nổi.
34Họ không tiêu diệt dân địa phương,
theo lệnh Chúa Hằng Hữu đã phán dạy.
35Nhưng đồng hóa với các dân ấy,
và bắt chước các thói tục xấu xa của họ.
36Thậm chí thờ phượng các tượng thần,
ngày càng lìa xa Chúa Hằng Hữu.#106:36 Nt nó là cái bẩy của họ
37Nhẫn tâm sát hại chính con mình
làm lễ vật dâng cho các quỷ.
38Máu vô tội tràn lan khắp đất,
giết con mình, cả gái lẫn trai.
Đem dâng cho tượng thần người Ca-na-an,
làm cho cả xứ bị ô uế.
39Chăm điều ác nên toàn dân nhơ nhuốc,
lầm lạc tà dâm với tà thần.
40Chúa Hằng Hữu nổi giận vô cùng,
và Ngài ghê tởm cơ nghiệp mình.
41Ngài phó họ cho người ngoại quốc,
Ngài khiến kẻ thù cai trị họ.
42Và kẻ thù họ áp bức họ,
họ cúi đầu vâng phục.
43Nhiều lần Chúa ra tay giải cứu,
nhưng họ luôn phản nghịch cứng đầu,
họ ngày càng chìm sâu trong biển tội.
44Dù vậy khi dân Ngài kêu la thảm thiết
Chúa chợt nhìn xuống cảnh lầm than.
45Ngài nhớ lại những lời giao ước của Ngài,
Ngài động lòng thương bởi đức nhân ái.
46Ngài khiến quân thù sinh lòng trắc ẩn,
người nắm cường quyền cũng phải xót xa.
47Xin cứu chúng con, Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng con ôi!
Tụ họp chúng con từ các dân tộc,
để dâng lời tạ ơn Danh Thánh Chúa
và vui mừng hát ngợi khen Ngài.
48Chúc tụng Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên,
Đấng đáng được tôn ngợi từ muôn đời trước đến muôn đời sau!
Nguyện muôn dân đồng nói: “A-men!”
Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.