YouVersion Logo
Search Icon

Châm Ngôn 28

28
1Dù không người đuổi, người ác cắm đầu chạy,
còn người ngay như sư tử can trường.
2Khi đất nước loạn lạc, sẽ có nhiều quan chức.
Nhưng nhờ một người hiểu biết và sáng suốt, nước bền vững dài lâu.
3Quan chức bóc lột người nghèo nàn,
khác nào mưa lụt quét sạch mùa màng.
4Người bỏ pháp luật đề cao tội ác;
người giữ pháp luật chống lại người gian.
5Người ác chẳng lưu tâm đến công lý,
người tôn thờ Chúa Hằng Hữu biết rõ công lý là gì.
6Thà nghèo mà ngay thật,
còn hơn giàu mà bất chính.
7Con khôn ngoan tôn trọng luật pháp;
đứa kết bạn côn đồ, gây nhục cho cha.
8Tài sản của người cho vay nặng lãi
lại rơi vào tay người biết thương hại người nghèo.
9Người coi thường, xây tai không nghe luật lệ,
lời cầu nguyện người sẽ chẳng được nghe.
10Ai quyến rũ người lành làm ác,
sẽ rơi vào bẫy chính mình đã giăng,
còn người ngay lành vẫn hưởng phước lạc.
11Người giàu thường tự thấy mình khôn ngoan,
nhưng người nghèo sáng dạ nhìn suốt thực hư.
12Khi người liêm chính nắm quyền, mọi người đều hân hoan.
Khi người ác nổi dậy, ai nấy lo ẩn trốn.
13Người che giấu lỗi mình sẽ không được may mắn
nhưng nếu thú nhận và từ bỏ tội, sẽ tìm được xót thương.
14Người kính sợ Chúa luôn hưởng hạnh phước,
người rắn lòng bất chính thường bị họa tai.
15Người ác cai trị làm dân nghèo khốn khổ,
như bị gấu đuổi, như sư tử vồ.
16Một cai quản ngu dốt lo bóc lột dân mình,
một lãnh tụ muốn tồn tại phải liêm chính.
17Kẻ sát nhân luôn bị lương tâm dày vò, chạy trốn nơi vực thẳm.
Đừng ai ngăn nó!
18Người ngay được cứu khỏi tai vạ,
còn người gian tà phải bị sa ngã.
19Ai cày sâu cuốc bẩm thu hoạch nhiều hoa lợi,
ai đuổi theo ảo mộng, đói nghèo xác xơ.
20Người trung tín hưởng nhiều phước hạnh,
vội lo làm giàu, hình phạt chẳng thoát đâu.
21Thiên vị là xấu, bất kể lý do gì,
có người chỉ vì một miếng bánh mà thiên vị.
22Người tham lam chạy theo của cải làm giàu,
chẳng ngờ nghèo khó bất chợt theo sau.
23Đến cuối cùng, người ta sẽ phân định
và biết ơn người nói thẳng hơn là dua nịnh.
24Ăn cắp cha mẹ mà nói: “Đâu tội vạ gì,”
chẳng khác đồng lõa với người phá hại.
25Kiêu căng gây tranh cạnh,
tin cậy Chúa Hằng Hữu sẽ được hưng thịnh.
26Người ngu xuẩn tự thị tự mãn,
ai khôn sáng mới được an toàn.
27Người phân phát tài sản cho người nghèo chẳng hề thiếu thốn,
nhưng miệng đời nguyền rủa người nhắm mắt làm ngơ.
28Khi người ác cầm quyền, người lành ẩn tránh.
Khi người ác suy đồi, người lành gia tăng.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy