Châm Ngôn 25:4

Châm Ngôn 25:4 KTHD

Khi khử sạch cáu cặn khỏi bạc, con có vật liệu để chế tạo vật quý.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 25:4