Châm Ngôn 25:25

Châm Ngôn 25:25 KTHD

Được tin lành từ xứ xa đưa vào, như được nước mát lúc khát khao.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 25:25