Châm Ngôn 25:21

Châm Ngôn 25:21 KTHD

Đói cho ăn, khát cho uống, săn sóc kẻ thù, cho nước họ uống.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 25:21