Châm Ngôn 24:8

Châm Ngôn 24:8 KTHD

Ai mưu tính điều ác, sẽ nổi danh là người gian xảo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:8