Châm Ngôn 24:30

Châm Ngôn 24:30 KTHD

Ta có qua ruộng một người kém siêng năng, và vườn nho của người ngu dại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:30