Châm Ngôn 24:19

Châm Ngôn 24:19 KTHD

Chớ nóng lòng vì công việc người ác, đừng ganh tị khi người dữ thành đạt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:19