YouVersion Logo
Search Icon

Châm Ngôn 22

22
1Danh thơm tiếng tốt hơn giàu có;
còn ân huệ quý hơn bạc vàng.
2Chúa Hằng Hữu tạo nên người nghèo lẫn người giàu,
dưới mắt Ngài, họ chẳng khác gì nhau.
3Người khôn tránh né nguy nan.
Người dại đâm đầu hướng tới họa tai.
4Ai kính sợ Chúa Hằng Hữu và khiêm nhường
được hưởng danh dự, công lý, và trường thọ.
5Trên đường người gian tà đầy gai góc và cạm bẫy;
người muốn giữ hồn mình phải tránh cho xa.
6Dạy trẻ thơ nẻo chính đường ngay,
cho dù đến già, nó chẳng đổi thay.
7Giàu cai trị nghèo,
người vay làm nô lệ cho người cho vay.
8Người gieo bất công sẽ gặt tai họa,
cây gậy thịnh nộ của nó chắc sẽ tiêu tan.
9Ai rộng lòng nuôi dưỡng người cơ cực
sẽ luôn hưởng được nhiều phước dồi dào.
10Đuổi người kiêu cường đi, xung đột sẽ dứt.
Cũng không còn những tiếng cãi cọ xấu xa.
11Lòng trong sạch, môi thanh nhã,
đức tính ấy, làm bạn của vua.
12Chúa Hằng Hữu bảo vệ người thông sáng,
người dối gian bị Chúa tảo trừ.
13Người lười nói: “Sư tử ngoài kia!
Nếu ra ngoài, ta sẽ bị giết!”
14Miệng dâm phụ là cái hố sâu;
chôn vùi người Chúa Hằng Hữu nguyền rủa.
15Nghiêm trị, răn dạy trẻ thơ,
giải thoát lòng chúng khỏi điều khờ dại.
16Làm giàu bằng cách bóc lột người nghèo hay bằng hối lộ,
đều đưa đến túng thiếu cơ hàn.
Lời Nói của Người Khôn Ngoan
17Con lắng tai nghe lời khôn sáng;
mở lòng con đón nhận tri thức ta.
18Con sẽ vui thích khi giữ nó trong lòng,
và tập trung nó trên đôi môi con.
19Ngày nay ta đã dạy cho con biết điều đó,
để con đặt hết niềm tin vào Chúa Hằng Hữu.
20Ta há chẳng viết cho con ba mươi lần,
trình bày lời khuyên dạy và tri thức.
21Để con tiếp nhận lời chân thật,
và đem lời đó về cho người sai phái con.
22Đừng bóc lột người nghèo vì họ túng quẫn,
cũng đừng áp bức người khốn khổ nơi tòa.
23Vì Chúa Hằng Hữu sẽ đứng ra bênh vực.
Ngài sẽ diệt trừ những ai ức hiếp họ.
24Thấy ai giận, con đừng phụ họa,
khi người nổi nóng, con đừng tiếp tay,
25để con khỏi học tính nóng nảy
và làm hại cho linh hồn con.
26Chớ như người ra tay bảo đảm
hoặc bảo lãnh nợ cho ai.
27Vì nếu con không có gì để trả
thì chủ nợ sẽ xiết cả đến cái giường của con.
28Chớ dời ranh giới cũ
do tổ phụ thiết lập.
29Con có thấy người nào cần mẫn trong việc mình không?
Người ấy sẽ phục vụ trước các vua,
chứ không phải trước người tầm thường đâu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy