YouVersion Logo
Search Icon

Châm Ngôn 16

16
1Lòng người nghĩ lắm mưu hay,
nhưng thành hay bại đều do tay Chúa Hằng Hữu.
2Người tự thấy công việc mình toàn hảo,
nhưng Chúa Hằng Hữu biết rõ động cơ.
3Hãy phó thác công việc con cho Chúa Hằng Hữu,
chương trình con sẽ được thành công.
4Chúa Hằng Hữu tạo mỗi loài đều có mục đích,
người ác, Ngài dành cho ngày đoán phạt.
5Người kiêu căng bị Chúa Hằng Hữu kinh tởm;
dù chạy đi đâu cũng chẳng thoát lưới trời.
6Nhân ái chân thật phủ che tội lỗi.
Nhờ kính sợ Chúa Hằng Hữu mà bỏ lối ác gian.
7Khi ai sống đẹp lòng Chúa Hằng Hữu,
dù kẻ thù cũng sẽ hòa thuận với người.
8Thà nghèo mà công bằng liêm chính,
còn hơn bất công, thất đức để làm giàu.
9Con người dùng trí vạch đường đi,
nhưng Chúa dìu dắt từng li từng tí.
10Vua đưa ra những lời phán quyết;
vua không bao giờ xử đoán bất công.
11Chúa Hằng Hữu sắp đặt các loại cân công bình chính xác;
mọi quả cân trong bao là công việc của tay Ngài.
12Vua làm ác bị người phỉ nhổ,
đức công minh củng cố ngai vàng.
13Lời người công chính là niềm vui của các vua;
vua biệt đãi những người nói năng ngay thẳng.
14Vua giận dữ là có người mất mạng;
nhưng người khôn làm cơn giận tiêu tan.
15Vua tươi tắn, mặt chiếu ra sự sống;
người ban ơn như mưa móc mùa xuân.
16Tìm được khôn ngoan còn quý hơn vàng,
thu thập tri thức còn hơn gom góp bạc!
17Con đường công chính đi xa hố gian tà;
ai giữ đường ngay thẳng là bảo toàn sinh mạng.
18Kiêu ngạo dẫn đường cho diệt vong,
tự tôn đi trước sự vấp ngã.
19Thà khiêm nhượng ở với người nghèo,
còn hơn chia của với người kiêu căng.
20Ai giữ chính đạo sẽ thành công;
ơn phước thuộc người trông cậy Chúa.
21Người khôn ngoan thận trọng hiểu sâu biết rộng,
ăn nói ngọt ngào càng thuyết phục nhiều người.
22Túi khôn là nguồn sống của người thông sáng,
còn điên rồ là hình phạt của người dại khờ.
23Người khôn thận trọng trong lời nói;
điều gì đưa ra cũng chứa đựng sự hiểu biết.
24Lời nói ân hậu giống như mật ong—
ngọt ngào cổ họng, bổ dưỡng tâm thân.
25Con đường bạn chọn có vẻ phải,
nhưng cuối nẻo đường là hố diệt vong.
26Bụng cồn cào thúc đẩy nhân công làm việc;
miệng đói meo thúc đẩy họ kiếm miếng ăn.
27Người vô đạo cưu mang tội ác;
nói những lời như châm lửa đốt nhà.
28Người tà vạy gieo mầm xung đột;
người rỉ tai chia rẽ bạn thân.
29Người hung dữ quyến dụ láng giềng,
lôi kéo họ vào đường bất chính.
30Người chớp mắt lòng mưu toan việc ác;
người mím môi bụng chất chứa gian tà.
31Tóc bạc là vương miện vinh quang,
của con người theo đường công chính.
32Người chậm giận thắng hơn dũng sĩ;
ai biết tự chủ thắng hơn người chiếm thành.
33Loài người rút thăm cầu may,
nhưng quyết định đến từ Chúa Hằng Hữu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy