Châm Ngôn 14:25

Châm Ngôn 14:25 KTHD

Nhân chứng chân thật cứu người thoát chết, nhân chứng giả dối âm mưu lừa gạt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 14:25