Châm Ngôn 14:17

Châm Ngôn 14:17 KTHD

Người nóng tính hành động điên rồ, người mưu đồ việc ác chẳng được ai ưa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share