Châm Ngôn 14:11

Châm Ngôn 14:11 KTHD

Nhà người ác sẽ bị tiêu diệt, lều người ngay sẽ được dựng cao.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 14:11