Dân Số Ký 24
KTHD

Dân Số Ký 24

24
1Ngay lúc ấy, Ba-la-am nhận thức rằng Chúa Hằng Hữu chỉ muốn ông chúc phước người Ít-ra-ên, nên ông không đi một nơi khác như những lần trước để tìm Chúa,#24:1 Nt để tìm điềm báo nhưng quay nhìn về phía hoang mạc. 2Xa xa, ông thấy các trại quân Ít-ra-ên, cắm riêng từng đại tộc. Được Thần của Đức Chúa Trời cảm thúc, 3Ba-la-am nói tiên tri như sau:
“Lời tiên tri của Ba-la-am, con trai Bê-ô,
là người có đôi mắt mở ra,
4người nghe được lời của Đức Chúa Trời,
thấy được khải tượng của Đấng Toàn Năng,
dù người ngã, mắt người vẫn mở:
5Lều của Gia-cốp;
trại của Ít-ra-ên đẹp mắt thật!
6Như thung lũng chạy dài, như vườn tược cạnh mé sông.
Như cây trầm hương được tay Chúa Hằng Hữu vun trồng,
như cây bá hương mọc bên dòng nước.
7Họ sẽ có nước ngọt tràn trề dư dật;
con cháu họ không hề sống nơi khô hạn.
Vua họ có uy quyền cao hơn A-ga;
quốc vương họ hùng mạnh thăng tiến.
8Đức Chúa Trời đem họ ra khỏi Ai Cập;
họ trở nên dũng mãnh như bò rừng.
Họ nuốt tươi các nước cừu địch.
9Họ nghỉ ngơi như sư tử nằm ngủ;
ai dám đánh thức?
Ai chúc phước họ sẽ hưởng hạnh phước,
ai nguyền rủa họ sẽ bị tai ương.”
10Đến đây, Vua Ba-lác không ngăn được cơn giận, hai tay đập vào nhau, lên giọng quở Ba-la-am: “Ta gọi ông đến để nguyền rủa kẻ thù cho ta, ông lại đi chúc phước họ ba lần. 11Thôi ông về đi! Ta có hứa làm cho ông được vẻ vang, nhưng Chúa Hằng Hữu không cho ông hưởng vinh dự.”
12Ba-la-am đáp Ba-lác: “Tôi đã bảo sứ giả của vua là, 13dù Vua Ba-lác có cho tôi cung điện đầy vàng bạc, tôi cũng không tự mình làm điều gì được cả. Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi nói gì, tôi phải nói đúng như vậy! 14Bây giờ, trước khi về, tôi xin nói trước những điều Ít-ra-ên sẽ làm cho thần dân của vua.”
Lời Tiên Tri Sau Cùng của Ba-la-am
15Và Ba-la-am tiếp:
“Đây là lời tiên tri của Ba-la-am, con trai Bê-ô,
người có đôi mắt mở ra,
16người nghe được lời của Đức Chúa Trời,
nhận thức được cao kiến của Đấng Chí Cao,
thấy được khải tượng của Đấng Toàn Năng,
dù người ngã, mắt người vẫn mở:
17Tôi thấy trong tương lai có một Ngôi Sao
xuất phát từ nhà Gia-cốp;
một cây gậy xuất phát từ Ít-ra-ên này
sẽ đánh Mô-áp tan tành,
tận diệt dòng dõi loạn lạc của Sết.
18Ít-ra-ên sẽ biểu dương lực lượng,
chiếm Ê-đôm và Sê-i-rơ.
19Vì vua uy quyền xuất phát từ nhà Gia-cốp
sẽ tiêu diệt những người sống sót trong các thành thị.”
20Sau đó, Ba-la-am nhìn về phía người A-ma-léc, nói những lời sau đây:
“A-ma-léc đứng đầu trong các quốc gia,
nhưng rốt cuộc phải chịu tàn phá.”
21Ông nhìn về phía người Kê-nít, nói tiếp:
“Nơi ngươi ở thật là vững chắc;
như tổ lót trên vầng đá.
22Thế mà Kê-nít sẽ phải điêu tàn;
người A-sy-ri sẽ bắt ngươi đem lưu đày.”
23Để kết thúc, ông nói những lời này:
“Than ôi! Khi Đức Chúa Trời ra tay, còn ai sống nổi?
24Chiến thuyền sẽ đến từ đảo Síp,
làm cho A-sy-ri và Hê-be khốn khổ,
rồi họ cũng bị tiêu diệt.”
25Nói xong, Ba-la-am lên đường trở về quê mình. Ba-lác cũng về cung.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.