Na-hum 1:3

Na-hum 1:3 KTHD

Chúa Hằng Hữu chậm giận, nhưng có sức mạnh vĩ đại, và Ngài không bao giờ coi tội nhân là vô tội. Chúa đi giữa gió lốc và bão tố. Các đám mây là bụi dưới chân Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share