Mi-ca 2
KTHD

Mi-ca 2

2
Lên Án Người Giàu Áp Bức
1Khốn cho những người thức đêm,
để mưu đồ tội ác trên giường.
Vừa hừng đông các ngươi liền thi hành quỷ kế,
chỉ vì các ngươi có quyền hành trong tay.
2Khi các ngươi thèm đồng ruộng nào,
thì các ngươi tìm mọi cách cướp lấy.
Khi các ngươi tham muốn nhà của ai,
thì các ngươi dùng bạo lực tước đoạt.
Các ngươi áp bức chủ nhà lẫn người nhà
để cưỡng chiếm#2:2 Nt áp bức nhà cửa, sản nghiệp họ.
3Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán bảo:
“Này, Ta dự định giáng tai họa cho gia đình này
như quàng ách trên cổ không thể nào thoát được.
Các ngươi không còn bước đi kiêu hãnh nữa,
vì đây là thời hoạn nạn.”
4Trong ngày ấy, kẻ thù ngươi sẽ đặt điều chế nhạo
và bài ai ca than khóc các ngươi rằng:
“Chúng tôi bị tàn mạt!
Ngài đã lấy cơ nghiệp chúng tôi chia cho người khác.
Ngài trao đất ruộng chúng tôi cho người phản bội.”
5Bởi vậy, trong hội chúng của Chúa Hằng Hữu,
không còn ai đứng ra bỏ thăm chia ruộng đất nữa.
Tiên Tri Giả
6Các tiên tri của dân bảo:
“Đừng nói tiên tri nữa.
Đừng nói tiên tri về các việc này nữa.
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ bị sỉ nhục!”
7Hỡi con cháu của Ít-ra-ên,
các ngươi có thể nói thế này sao?
“Thần Chúa Hằng Hữu bị giới hạn!
Ngài làm những việc này sao?”
Nhưng lời Ta không giúp ích cho người
đi theo đường chính trực hay sao?
8Mới hôm qua,
dân Ta nổi dậy chống lại Ta như kẻ thù!
Các ngươi lột áo ngoài của khách qua đường
thật tàn nhẫn như lính trận trở về.
9Các ngươi đuổi những quả phụ của dân Ta
ra khỏi căn nhà họ ưa thích,
và tước đoạt tất cả những gì#2:9 Nt uy nghi Ta
Ta dành cho các trẻ con côi cút.
10Hãy vùng dậy! Ra đi!
Đây không còn là đất và nhà của các ngươi,
vì đất này bị tiêu diệt
vì băng hoại và nhơ bẩn.
11Loại tiên tri chỉ nói những chuyện viễn vông:
“Tôi sẽ giảng cho anh về rượu nho và rượu mạnh!”
Đó chính là loại tiên tri các ngươi thích!
Thực Hiện Lời Hứa
12“Ngày kia, hỡi Ít-ra-ên, Ta sẽ triệu tập các ngươi;
Ta sẽ thu góp dân còn sót lại.
Ta sẽ gom các ngươi về như chiên trong chuồng,
như bầy gia súc trong đồng cỏ.
Phải, đất các ngươi sẽ huyên náo vì số người đông đảo.
13Người lãnh đạo sẽ tiến lên,
dẫn các ngươi khỏi chốn lưu đày
ngang qua các cổng thành quân địch
trở về quê hương.
Vua của các ngươi sẽ đi trước;
và chính Chúa Hằng Hữu sẽ dẫn đầu.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại