Ma-thi-ơ 17:15

Ma-thi-ơ 17:15 KTHD

“Thưa Chúa, xin thương xót con trai tôi vì nó bị điên loạn, thường bị ngã vào lửa và rơi xuống nước, khốn khổ lắm!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share