Lu-ca 20:28

Lu-ca 20:28 KTHD

“Thưa Thầy, luật Môi-se dạy nếu người đàn ông nào qua đời không có con, thì em trai người đó sẽ lấy vợ goá của anh để sinh con nối dõi cho anh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share