Lu-ca 20:22

Lu-ca 20:22 KTHD

Xin Thầy cho biết có nên nộp thuế cho Sê-sa không?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share