Ai Ca 1:6

Ai Ca 1:6 KTHD

Tất cả vẻ lộng lẫy của con gái Si-ôn giờ đây đã tiêu tan. Vua chúa nó như con nai đói tìm không ra đồng cỏ. Họ không còn đủ sức để chạy mong tránh khỏi sự săn đuổi của quân thù.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share