Giô-suê 4:22

Giô-suê 4:22 KTHD

chúng ta sẽ kể cho chúng nghe việc ‘qua sông Giô-đan như trên đất cạn’ của dân ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share