YouVersion Logo
Search Icon

Gióp 8

8
Binh-đát Đáp Lời Gióp Lần Thứ Nhất
1Kế đến, Binh-đát, người Su-a, trả lời Gióp:
2“Anh nói mãi những điều ấy cho đến khi nào?
Tiếng của anh ào ào như gió.
3Có khi nào Đức Chúa Trời bẻ cong công lý?
Hay là Đấng Toàn Năng làm sai lệch điều ngay thẳng?
4Con cái anh chắc đã phạm tội với Chúa,
nên Ngài đã phó giao chúng cho án phạt của tội lỗi.
5Nhưng nếu anh kêu cầu Đức Chúa Trời
và tìm kiếm Đấng Toàn Năng,
6nếu anh trong sạch và sống ngay lành,
hẳn Chúa sẽ vực anh dậy và phục hồi gia đình của anh.
7Dù mới đầu chẳng có bao nhiêu,
nhưng về sau sẽ gia tăng gấp bội.
8Hãy hỏi các thế hệ đi trước.
Hãy suy ngẫm kinh nghiệm của bậc tổ tiên.
9Vì chúng ta mới ra đời hôm qua nên chẳng biết chi.
Ngày chúng ta sống trên đất như cái bóng.
10Nhưng những người đến trước chúng ta sẽ dạy dỗ anh.
Họ sẽ dạy anh những lời hiểu biết của họ.
11Có thể nào cây cói giấy mọc nơi không đầm lầy?
Chẳng lẽ cây sậy có thể phát triển không cần nước?
12Trong khi chúng vẫn còn xanh tươi, chưa bị cắt bỏ,
thì chúng bắt đầu héo khô nhanh hơn các loài cỏ.
13Số phận người quên Đức Chúa Trời cũng thế,
bao hy vọng của họ rồi cũng tiêu tan.
14Những điều họ tin tưởng thật mong manh.
Những điều họ tin cậy chỉ như mạng nhện.
15Họ níu lấy nhà mình, nhưng nó không vững.
Họ cố bám chặt, nhưng nó chẳng chịu nổi.
16Người vô thần như cây xanh tốt trong nắng ấm,
cành lá sum suê phủ cả vườn.
17Rễ cây ăn sâu quanh đống đá;
mọc chìa giữa đám sỏi.
18Nhưng khi cây bị nhổ lên,
nó bị xem như chưa bao giờ tồn tại,
19Đó là luật chung của muôn loài,
chết cây này, cây khác mọc lên.
20Nhưng kìa, Đức Chúa Trời chẳng bỏ người ngay lành,
và Ngài cũng không đưa tay giúp kẻ ác.
21Chúa sẽ cho miệng anh đầy tiếng cười
và môi anh tuôn tràn suối reo vui.
22Những ai ghét anh sẽ hổ thẹn cúi đầu,
và nhà của kẻ gian ác sẽ bị phá hủy.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy