Gióp 4:12

Gióp 4:12 KTHD

Một sự thật đến với tôi trong bí mật, như tiếng thì thầm trong tai tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 4:12