Gióp 35
KTHD

Gióp 35

35
Ê-li-hu Nhắc Nhở Gióp về Công Lý của Đức Chúa Trời
1Ê-li-hu tiếp lời:
2“Có phải anh nghĩ mình đúng khi nói rằng:
‘Tôi công chính trước mặt Đức Chúa Trời’?
3Anh thắc mắc: ‘Tôi được lợi gì?
Tôi được ích gì khi không phạm tội?’
4Tôi xin trình bày cho anh biết
cùng tất cả bạn bè của anh.
5Xin ngước mặt lên trời, nhìn cho rõ,
ngắm mây bay lớp lớp tận trên cao.
6Nếu anh phạm tội, có hại gì cho Đức Chúa Trời không?
Dù nếu anh cứ gia tăng tội ác,
thì có ảnh hưởng gì đến Ngài?
7Nếu anh sống công chính, thì đó có phải là tặng phẩm dâng Chúa?
Anh sẽ dâng lên Chúa điều gì?
8Không, tội ác anh chỉ có thể hại người,
và công đức anh có thể giúp tha nhân được ích.
9Loài người kêu ca khi bị áp bức quá nhiều.
Họ kêu cứu vì tay kẻ cường quyền.
10Nhưng không ai hỏi: ‘Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên tôi,
Đấng cho những bài ca vang lên trong đêm tối, ở đâu?
11Đấng khiến tôi thông minh hơn loài thú,
và khôn ngoan hơn các chim trời ở nơi nào?’
12Khi họ kêu cứu, Đức Chúa Trời không đáp lại
vì lòng kiêu căng ngạo mạn của họ.
13Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện hư không
Đấng Toàn Năng chẳng đoái nhìn lòng giả dối.
14Thế mà anh dám nói anh không thấy Chúa,
nhưng Ngài vẫn đem công lý đến, anh chỉ hãy chờ đợi.
15Nhưng nay Chúa chưa nổi giận mà đoán phạt,
vì Ngài bỏ qua những lời nói dại khờ.
16Nhưng anh cứ luôn miệng nói lời vô nghĩa, thưa anh Gióp.
Anh cứ lải nhải như người dại.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại