Gióp 33
KTHD

Gióp 33

33
Ê-li-hu Trình Bày Lý Lẽ Chống Lại Gióp
1“Vậy, xin lắng nghe lời tôi, thưa ông Gióp;
xin chú ý những gì tôi trình bày.
2Bây giờ, tôi đã bắt đầu nói,
xin để tôi tiếp tục.
3Tôi xin nói với tất cả lời chân thành;
những lời thành thật từ đáy lòng.
4Vì Thần Linh Đức Chúa Trời tạo dựng tôi,
và hơi thở Đấng Toàn Năng truyền cho tôi sự sống.
5Nếu có thể, xin anh vui lòng giải đáp;
xin sắp xếp lý lẽ và giữ vững lập trường.
6Đây, anh và tôi đều thuộc về Đức Chúa Trời.#33:6 Ctd Kìa, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi cũng như ông: tôi cũng được dựng nên bằng đất sét (ML)
Tôi cũng từ đất sét mà ra.
7Vậy anh không cần phải sợ hãi tôi.
Tôi sẽ không áp lực anh đâu.#33:7 Ctd tôi không nặng tay với ông đâu
8Hẳn nhiên anh đã nói rõ ràng,
và tôi đã nghe mỗi lời anh nói.
9Anh nói: ‘Tôi là người trong sạch; tôi không có tội;
tôi là người vô tội; không phạm một lỗi lầm nào.
10Tuy nhiên, Đức Chúa Trời tìm dịp tố cáo tôi,
Ngài đối xử với tôi như thù nghịch.
11Chúa đặt hai chân tôi vào cùm,
và theo dõi mọi bước đường tôi.’
12Nhưng ông đã sai, và tôi sẽ cho anh biết tại sao.
Vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn loài người.
13Tại sao anh mang lý lẽ chống nghịch Chúa?
Tại sao nói Ngài không đáp lời phàn nàn của loài người?
14Vì Đức Chúa Trời vẫn phán dạy nhiều lần nhiều cách,
nhưng loài người chẳng để ý nghe.
15Chúa phán trong giấc mơ, trong khải tượng ban đêm,
khi người ta chìm sâu trong giấc ngủ
nằm mê mãi trên giường mình.
16Chúa thì thầm vào tai họ
và làm họ kinh hoàng vì lời cảnh cáo.#33:16 Nt ấn chứng, niêm phong
17Ngài khiến người quay lưng khỏi điều ác;
Ngài giữ họ khỏi thói kiêu căng.
18Ngài cứu người khỏi huyệt mộ,
cứu mạng sống họ khỏi gươm đao.
19Đức Chúa Trời sửa trị con người bằng nỗi đau trên giường bệnh,
xương cốt hằng đau đớn rã rời.
20Làm cho người ngao ngán thức ăn,
và chán chê cao lương mỹ vị.
21Thân thể ngày càng suy nhược,
ốm o gầy mòn, chỉ còn da bọc xương.
22Linh hồn đã đến cửa âm phủ;
mạng sống sắp sửa bị tử thần rước đi.
23Nhưng nếu có một thiên sứ từ trời xuất hiện—
một sứ giả đặc biệt can thiệp cho người
và dạy bảo người điều chính trực—
24thương xót người và nói:
‘Hãy giải thoát người khỏi tử vong
vì tôi đã tìm ra giá chuộc tội cho người.’
25Rồi thân thể người lại mịn màng như con trẻ,
sức mạnh phục hồi như thuở xuân xanh.
26Người sẽ cầu khẩn với Đức Chúa Trời,
Ngài sẵn lòng ban ơn rộng lượng.
Người vui mừng khi nhìn ngắm Đức Chúa Trời
và Ngài khôi phục sự công chính cho người.
27Người sẽ ra trước mặt mọi người và nói:
‘Tôi đã phạm tội và bẻ cong sự thật,
nhưng không bị trừng phạt như tôi đáng phải lãnh.
28Đức Chúa Trời cứu chuộc linh hồn tôi khỏi âm phủ
và bây giờ tôi được sống để thấy ánh sáng.’
29Đúng vậy, Đức Chúa Trời làm những việc này
lặp đi lặp lại cho loài người.
30Chúa giải cứu họ khỏi diệt vong
để họ thấy ánh sáng của sự sống.
31Xin để ý, thưa Gióp, xin lắng nghe tôi,
vì tôi còn vài điều để nói nữa.
32Nếu vẫn còn lý lẽ, xin anh cứ đưa ra,
Cứ nói, vì tôi muốn chứng tỏ anh là người công chính.
33Nhưng nếu không, xin lắng nghe tôi.
Xin yên lặng và tôi sẽ dạy cho anh điều khôn ngoan!”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại