Gióp 29:3

Gióp 29:3 KTHD

khi ngọn đèn Chúa còn soi sáng trên đầu tôi và tôi bước đi an toàn trong tối tăm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share