Gióp 29:23

Gióp 29:23 KTHD

Họ mong tôi nói như người ta đợi mưa. Họ uống lời tôi như uống nước mưa xuân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share