Gióp 29:22

Gióp 29:22 KTHD

Sau khi tôi nói, họ không còn gì để thêm, vì lời tôi nói làm hài lòng họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share