Gióp 17
KTHD

Gióp 17

17
Gióp Tiếp Tục Khẳng Định Mình Vô Tội
1“Tâm hồn con tan vỡ,
và cuộc đời con ngắn lại.
Huyệt mộ đón chờ con.
2Con bị bọn người vây quanh chế giễu.
Mắt con luôn thấy họ khiêu khích con.
3Xin Chúa bào chữa cho sự vô tội của con, ôi Đức Chúa Trời,
vì ngoài Chúa còn ai bảo vệ con.
4Chúa khiến tâm trí họ tối tăm,
nên họ không thể nào vượt thắng.
5Ai phủ nhận bạn bè để được thưởng,
mắt con cái người ấy sẽ mù lòa.
6Đức Chúa Trời khiến tôi bị đàm tiếu giữa mọi người;
Họ phỉ nhổ vào mặt tôi.
7Hai mắt tôi làn vì đau buồn,
tay chân tôi rã rời như chiếc bóng.
8Người ngay thẳng sẽ ngạc nhiên nhìn tôi.
Còn người vô tội sẽ chống lại kẻ vô đạo.
9Người công chính giữ vững đường lối mình,
người có bàn tay trong sạch ngày càng mạnh mẽ.
10Tôi mời các bạn lại đây biện luận một lần nữa,
vì các bạn đây#17:10 Nt trong các anh chẳng ai khôn sáng.
11Đời tôi đã qua.
Hy vọng đã mất.
Ước vọng lòng tôi cũng tiêu tan.
12Những người này bảo đêm là ngày;
họ cho rằng bóng đêm là ánh sáng.
13Nếu tôi chờ đợi, âm phủ sẽ là nhà tôi ở,
tôi trải giường ra trong bóng tối thì sao?
14Nếu tôi gọi mộ địa là cha tôi,
và gọi giòi bọ là mẹ hay là chị tôi thì thế nào?
15Nào còn hy vọng gì cho tôi?
Có ai tìm được cho tôi niềm hy vọng?
16Không, hy vọng tôi sẽ theo tôi vào âm phủ.
Và cùng tôi trở về cát bụi!”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.