YouVersion Logo
Search Icon

Giăng 12

12
Chúa Giê-xu Được Xức Dầu tại Bê-ta-ni
1Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu đến làng Bê-tha-ni, vào nhà La-xa-rơ—người mà Chúa đã kêu sống lại. 2Anh em La-xa-rơ mời Chúa Giê-xu dự tiệc. Ma-thê phục vụ, còn La-xa-rơ ngồi bàn tiếp Chúa và các tân khách. 3Ma-ri lấy một cân#12:3 Một cân La Mã (1 litra) tức khoảng 327 gam dầu cam tùng nguyên chất rất quý đổ lên chân Chúa Giê-xu, rồi lấy tóc mình lau. Hương thơm ngào ngạt khắp nhà.
4Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, môn đệ sau này phản Chúa, nói: 5“Chai dầu thơm ấy giá khoảng một năm làm công.#12:5 Khoảng 300 đê-na-ri; một đê-na-ri tương đương một ngày lương Sao cô không đem bán nó lấy bạc bố thí cho người nghèo?” 6Anh nói thế không phải vì thương người nghèo, nhưng vì anh là tên trộm cắp, và từ khi anh giữ túi tiền nên thường quen thói lấy tiền trong túi.
7Chúa Giê-xu phán: “Đừng quấy rầy cô ấy. Cô ấy dành chai dầu này cho ngày mai táng Ta. 8Các con có dịp giúp đỡ người nghèo luôn, nhưng không có Ta ở bên mình mãi mãi.”
9Nghe tin Chúa Giê-xu đang ở làng Bê-ta-ni, người Do Thái kéo đến rất đông, ngoài mục đích gặp Chúa, họ còn muốn thấy La-xa-rơ là người Chúa kêu sống lại. 10Các thầy trưởng tế hay tin liền quyết định giết La-xa-rơ, 11vì nhiều người Do Thái nhân La-xa-rơ sống lại đã bỏ họ và tin nhận Chúa Giê-xu.
Đón Rước Chúa Giê-xu Cách Khải Hoàn
12Hôm sau, được tin Chúa Giê-xu trên đường lên Giê-ru-sa-lem sắp vào thành. Một đoàn dân đông đảo về dự lễ Vượt Qua, 13liền lũ lượt kéo ra đường, mỗi người cầm cành cây cọ đi đón Chúa. Dân chúng nô nức tung hô:
“Chúc tụng Đức Chúa Trời!#12:13 Theo tiếng Hy Lạp: Hô-sa-na; trong tiếng Hê-bơ-rơ nghĩa là “cứu vớt”
Phước cho Đấng nhân danh Chúa Hằng Hữu mà đến!
Hoan hô Vua Ít-ra-ên!”#12:13 Thi 118:25-26; Sô 3:15
14Chúa Giê-xu gặp một lừa con liền cỡi đi, đúng như lời tiên tri đã nói:
15“Dân chúng Giê-ru-sa-lem,#12:15 Theo tiếng Hy Lạp: Con gái Si-ôn đừng sợ hãi!
Vì Vua các ngươi đang ngự đến,
cỡi trên lưng lừa con.”#12:15 Xa 9:9
16Lúc ấy, các môn đệ Chúa chưa hiểu. Nhưng sau khi Chúa Giê-xu được vinh quang, họ nhớ lại và nhận thấy bao nhiêu lời tiên tri đều ứng nghiệm ngay trước mắt họ.
17Những người chứng kiến việc Chúa Giê-xu gọi La-xa-rơ ra khỏi mộ, khiến ông sống lại từ cõi chết, cũng tường thuật chuyện ấy cho mọi người nghe. 18Đó là lý do dân chúng ùn ùn kéo ra nghênh đón Chúa—vì họ đã nghe về những phép lạ này. 19Các thầy Pha-ri-si bảo nhau: “Chúng ta thất bại rồi! Tất cả dân chúng đều theo ông ấy hết!”
Chúa Giê-xu Nói Trước về Sự Chết của Ngài
20Trong đoàn dân lên Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua, có vài người Hy Lạp. 21Họ đến tìm Phi-líp, người làng Bết-sai-đa, xứ Ga-li-lê. Họ nói: “Thưa ông, chúng tôi xin được gặp Chúa Giê-xu.” 22Phi-líp bàn với Anh-rê, rồi hai người đến trình với Chúa Giê-xu.
23Chúa Giê-xu đáp: “Đã đến giờ Con Người#12:23 “Con Người” là danh xưng Chúa Giê-xu chỉ về Ngài trở về nhà vinh quang rồi. 24Ta quả quyết với các người, nếu hạt lúa kia không được gieo vào lòng đất và chết đi, nó chỉ là một hạt giống lẻ loi. Nhưng nếu chết đi, nó sinh sôi nẩy nở rất nhiều. 25Ai quý chuộng mạng sống mình sẽ mất nó. Ai hy sinh tính mạng trong đời này, sẽ được sự sống vĩnh cửu. 26Ai phục vụ Ta đều phải theo Ta, vì Ta ở đâu, người phục vụ Ta cũng ở đó. Ai phục vụ Ta sẽ được Cha Ta tôn trọng.
27Bây giờ linh hồn Ta phiền não quá. Ta có thể nói: ‘Xin Cha cho Con thoát khỏi giờ này’ không? Không, chính vì việc ấy mà Ta xuống trần gian. 28Thưa Cha, xin Danh Cha được ngợi tôn!”
Bỗng có tiếng vang dội từ trời: “Ta đã làm vinh hiển rồi, Ta sẽ còn làm vinh hiển nữa.” 29Nghe tiếng ấy, dân chúng đứng chung quanh tưởng là tiếng sấm, trong khi những người khác lại bảo một thiên sứ đã nói chuyện với Ngài.
30Chúa Giê-xu giải thích: “Tiếng ấy vang ra không phải vì Ta mà vì các người. 31Đã đến lúc thế gian bị xét xử, và Sa-tan, kẻ thống trị thế gian bị trục xuất. 32Còn Ta, khi bị treo lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta.” 33Chúa nói câu này để chỉ Ngài sẽ chết cách nào.
34Đám đông thắc mắc: “Chúng tôi hiểu từ Thánh Kinh#12:34 Theo tiếng Hy Lạp: Kinh luật cho biết Đấng Mết-si-a sống vĩnh viễn. Sao Thầy nói Con Người sẽ chết. Con Người này là ai?”
35Chúa Giê-xu đáp: “Các người chỉ còn hưởng ánh sáng trong một thời gian ngắn. Vậy hãy bước đi khi còn ánh sáng. Khi bóng đêm phủ xuống, các người sẽ chẳng nhìn thấy gì. 36Hãy tin cậy ánh sáng đang khi còn ánh sáng; để các người trở nên con cái của ánh sáng.”
Nói xong những điều đó, Chúa Giê-xu đi và lánh khỏi họ.
Người Do Thái Vô Tín
37Dù Chúa Giê-xu đã làm bao nhiêu phép lạ trước mắt, người Do Thái vẫn không tin Ngài. 38Thật đúng như lời Tiên tri Y-sai đã nói:
“Lạy Chúa Hằng Hữu, ai tin lời giảng của chúng con?
Ai thấy được cánh tay uy quyền của Chúa Hằng Hữu?”#12:38 Ysai 53:1
39Nhưng dân chúng không thể tin, vì như Y-sai đã nói:
40“Chúa khiến mắt họ đui mù
và lòng họ cứng cỏi chai đá—
để mắt họ không thể thấy,
lòng họ không thể hiểu,
và họ không thể quay về với Ta
để Ta chữa lành cho họ.”#12:40 Ysai 6:10
41Y-sai nói tiên tri về Chúa Giê-xu, vì ông đã được chiêm ngưỡng và nói về vinh quang của Đấng Mết-si-a. 42Tuy nhiên, có nhiều người trong giới lãnh đạo Do Thái tin Chúa mà không dám công nhận, vì sợ phái Pha-ri-si khai trừ. 43Họ thích được loài người tán tụng hơn là Đức Chúa Trời khen ngợi.
44Chúa Giê-xu nói lớn với đoàn dân: “Ai tin Ta, không chỉ tin Ta, nhưng tin Đức Chúa Trời, Đấng đã sai Ta. 45Ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. 46Ta đến như ánh sáng chiếu rọi trong thế gian tối tăm này, vì vậy ai tin Ta sẽ không còn lẩn quẩn trong bóng tối nữa. 47Người nào nghe lời Ta mà không vâng giữ, Ta cũng không kết tội, vì lần này Ta đến thế gian không phải để kết tội, nhưng để cứu chuộc. 48Nhưng ai chối bỏ Ta, không chịu tiếp nhận lời Ta đều sẽ bị kết tội, chính lời Ta nói hôm nay sẽ kết tội họ trong ngày phán xét. 49Ta không nói theo ý Ta. Nhưng Cha là Đấng sai Ta đã truyền cho Ta nói. 50Ta biết mệnh lệnh Ngài đem lại sự sống vĩnh cửu; vậy Ta chỉ nói những lời Cha đã truyền dạy cho Ta.”

Currently Selected:

Giăng 12: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy