Giê-rê-mi 6
KTHD
6
Lời Cảnh Báo Cuối Cùng cho Giê-ru-sa-lem
1“Hãy trốn chạy vì mạng sống, hỡi người Bên-gia-min!
Hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem!
Hãy lên tiếng báo động tại Thê-cô-a!
Hãy gửi hiệu báo tại Bết Hát-kê-rem!
Đội quân hùng mạnh đang đến từ phương bắc,
chúng đến với tai họa và hủy diệt.
2Ôi con gái Si-ôn, ngươi là con gái đẹp đẽ và yêu kiều của Ta—
nhưng Ta sẽ hủy diệt ngươi!
3Quân thù sẽ đến chung quanh ngươi, như người chăn cắm trại chung quanh thành.
Mỗi người chiếm một phần đất cho bầy mình ăn.
4Chúng la to: ‘Hãy chuẩn bị chiến đấu!
Tấn công lúc giữa trưa!’
‘Nhưng không, đã trễ rồi; ngày đã gần tàn,
và bóng chiều đã xế.’
5‘Hãy đứng lên, tấn công trong đêm tối,
triệt hạ các lâu đài của nó!’”
6Đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán:
“Hãy đốn cây để làm cọc nhọn.
Hãy đắp lũy để tấn công vào tường thành Giê-ru-sa-lem.
Thành này đã bị trừng phạt,
vì tội ác của nó đầy dẫy.
7Các tội ác của nó như hồ chứa đầy tràn nước ra.#6:7 Nt như hồ chứa nước giữ cho nước tươi mát thể nào, nó cũng giữ sự gian ác nó cho tươi mới thể ấy
Cả thành đều vang động vì những việc tàn bạo và hủy diệt.
Ta luôn thấy những cảnh bệnh hoạn và thương tích trầm trọng.
8Hỡi Giê-ru-sa-lem! Hãy nghe lời khuyên dạy,
nếu không, Ta sẽ từ bỏ ngươi trong ghê tởm.
Này, hay Ta sẽ khiến ngươi thành đống đổ nát,
đất ngươi không còn ai sinh sống.”
9Đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán:
“Dù chỉ còn vài người sót lại trong Ít-ra-ên
cũng sẽ bị nhặt sạch,
như khi người ta xem xét mỗi dây nho lần thứ hai
rồi mót những trái nho còn sót lại.”
Ít-ra-ên Tiếp Tục Phản Nghịch
10Tôi sẽ cảnh cáo ai?
Ai sẽ lắng nghe tiếng tôi?
Này, tai họ đã đóng lại,
nên họ không thể nghe.
Họ khinh miệt lời của Chúa Hằng Hữu.
Họ không muốn nghe bất cứ điều gì.
11Vậy bây giờ, lòng tôi đầy tràn cơn giận của Chúa Hằng Hữu.
Phải, tôi không dằn lòng được nữa!
“Ta sẽ trút cơn giận trên trẻ con đang chơi ngoài phố,
trên những người trẻ đang tụ họp,
trên những người chồng và người vợ,
và trên những người già và tóc bạc.
12Nhà cửa của họ sẽ giao cho quân thù,
kể cả ruộng nương và vợ của họ cũng bị chiếm đoạt.
Vì Ta sẽ đưa tay quyền năng của Ta
để hình phạt dân cư xứ này,”
Chúa Hằng Hữu phán vậy.
13“Từ người hèn mọn đến người cao trọng,
tất cả chúng đều lo trục lợi cách gian lận.
Từ các tiên tri đến các thầy tế lễ
đều gian dối lừa gạt.
14Chúng chữa trị cẩu thả
những vết thương trầm trọng của dân Ta.
Chúng còn quả quyết bình an
khi chẳng có bình an chi hết.
15Lẽ nào chúng không xấu hổ về những hành động ghê tởm của mình?
Không một chút nào—không một chút thẹn thùng đỏ mặt!
Vì thế, chúng sẽ ngã chết giữa những người nằm xuống.
Đến ngày Ta hình phạt, chúng sẽ bị đánh ngã,”
Chúa Hằng Hữu phán vậy.
Ít-ra-ên Khước Từ Đường Lối Chúa Hằng Hữu
16Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Hãy đứng trên các nẻo đường đời và quan sát,
tìm hỏi đường xưa cũ, con đường chính đáng, và đi vào đường ấy.
Đi trong đường đó, các ngươi sẽ tìm được sự an nghỉ trong tâm hồn.
Nhưng các ngươi đáp: ‘Chúng tôi không thích con đường đó!’
17Ta cũng đặt người canh coi sóc các ngươi và dặn bảo:
‘Hãy chú ý nghe tiếng kèn báo động.’
Nhưng các ngươi khước từ:
‘Không! Chúng tôi không thèm nghe!’
18Vì thế, các dân tộc, hãy nghe.
Hãy quan sát điều Ta làm cho dân Ta.
19Khắp đất, hãy nghe!
Ta sẽ giáng tai họa trên dân Ta.
Thật ra đây chỉ là hậu quả của suy tư chúng nó,
vì chúng đã không nghe Ta.
Chúng khước từ lời Ta.
20Thật vô dụng khi các ngươi dâng lên Ta trầm hương từ Sê-ba.
Hãy giữ cho ngươi mùi hương xương bồ nhập từ xứ xa xôi!
Ta không nhậm tế lễ thiêu của các ngươi.
Lễ vật của các ngươi chẳng phải là mùi hương Ta hài lòng.”
21Vậy Chúa Hằng Hữu phán:
“Ta sẽ làm cho đường sá của dân Ta đầy chướng ngại vật.
Cả cha và con sẽ đều vấp ngã.
Láng giềng và bạn bè đều cùng nhau ngã chết.”
Xâm Lăng từ Phương Bắc
22Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Này! Có một đội quân hùng mạnh đến từ phương bắc!
Đó là một đại cường quốc ở rất xa đến chống lại ngươi.
23Quân đội chúng được trang bị cung tên và gươm giáo.
Chúng hung dữ và bất nhân.
Tiếng cỡi ngựa reo hò như sóng biển.
Chúng chỉnh tề hàng ngũ, sẵn sàng
tấn công ngươi, hỡi con gái Si-ôn.”
24Vừa nghe tin báo về đội quân ấy,
tay chân chúng tôi rã rời.
Buồn rầu thảm thiết, lòng quặn thắt
như đàn bà đang khi sinh nở.
25Đừng ra ngoài đồng ruộng!
Đừng bén mảng đến các đường sá!
Lưỡi gươm của quân thù ở mọi nơi,
khủng bố chúng ta khắp chốn.
26Dân tôi ơi, hãy mặc áo tang
và ngồi giữa bụi tro.
Hãy khóc lóc và than vãn đắng cay, như khóc vì mất con trai một.
Vì đội quân hủy diệt sẽ thình lình giáng trên các người!
27“Giê-rê-mi ơi, Ta đã đặt con lên làm người thử nghiệm
và kiểm tra tính hạnh dân Ta.
28Chúng đều phản loạn với Ta,
đi dạo để vu khống.
Lòng của chúng cứng như đồng, như sắt,
chúng chỉ biết phá hoại.
29Dưới ngọn lửa thổi phừng dữ dội
để thiêu rụi sự thối nát.
Nhưng lửa cũng không làm sạch được chúng
vì tội ác vẫn còn đó.
30Ta sẽ gọi dân này là ‘Bạc Phế Thải,’
vì Ta, Chúa Hằng Hữu, đã khai trừ nó.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại