Giê-rê-mi 49
KTHD
49
Sứ Điệp về Am-môn
1Sứ điệp tiên tri về người Am-môn. Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Chẳng lẽ Ít-ra-ên không có con cháu
thừa kế tại Gát sao?
Tại sao ngươi, kẻ thờ thần Minh-côm,
lại sống trong các thành này?”
2Chúa Hằng Hữu phán: “Vì thế, sẽ có ngày,
Ta khiến chiến tranh vang dội khắp thủ đô Ráp-ba của ngươi.
Thành đó sẽ trở nên một đống tro tàn,
và các thành phụ cận sẽ bị thiêu hủy.
Lúc ấy, Ít-ra-ên sẽ trở lại đất
mà ngươi đã chiếm,” Chúa Hằng Hữu phán.
3“Hãy khóc than, hỡi Hết-bôn,
vì thành A-hi bị hủy phá.
Hãy thở than, hỡi cư dân Ráp-ba!
Hãy mặc lên người áo tang.
Hãy kêu la và than thở, và chạy qua lại trong thành,
vì thần Minh-côm, các thầy tế lễ và các quan chức
sẽ bị dẫn đến vùng đất xa xôi
4Ngươi tự hào về các thung lũng màu mỡ,
nhưng chúng sẽ sớm bị điêu tàn.
Ngươi tin vào của cải mình,
hỡi con gái bất trung,
và nghĩ rằng không ai dám hại ngươi.
5Nhưng này! Ta sẽ đổ sự kinh hoàng trên ngươi,”
Chúa là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán.
“Vì các dân tộc lân bang sẽ đuổi các ngươi ra khỏi quê hương,
và không ai cứu giúp dân lưu đày các ngươi trong ngày chạy trốn.
6Nhưng Ta sẽ phục hồi sự thịnh vượng cho Am-môn
trong ngày cuối cùng.
Ta, Chúa Hằng Hữu, phán vậy.”
Sứ Điệp về Ê-đôm
7Sứ điệp này tiên tri về Ê-đôm. Đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán:
“Trong Thê-man không còn người khôn ngoan sao?
Người mưu trí mất hết mưu lược rồi sao?
8Hãy quay lưng và trốn chạy!
Hãy ẩn dưới hang sâu, hỡi người Đê-đan!
Vì Ta sẽ giáng tai ương xuống cho Ê-đôm,#49:8 Nt Ê-sau
Ta cũng sẽ đoán phạt ngươi!
9Những người hái nho
luôn chừa vài trái cho người nghèo khó.
Nếu kẻ trộm đến lúc ban đêm,
chúng chẳng lấy mọi thứ.
10Nhưng Ta sẽ lột trần xứ Ê-đôm,
và sẽ không còn chỗ nào để ẩn náu nữa.
Các con cái nó, anh em nó, và láng giềng nó
đều sẽ bị tiêu diệt,
và chính Ê-đôm cũng sẽ không còn nữa.
11Nhưng Ta sẽ bảo vệ các cô nhi còn lại trong vòng các ngươi.
Hỡi các quả phụ, cũng vậy, hãy trông cậy vào sự trợ giúp Ta.”
12Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: “Nếu những người vô tội đã phải chịu đau khổ, thì các ngươi phải chịu bao nhiêu! Các ngươi sẽ thoát khỏi hình phạt chăng! Các ngươi buộc phải uống chén đoán phạt này!” 13Chúa Hằng Hữu phán: “Vì Ta đã nhân danh Ta thề rằng Bốt-ra sẽ trở thành nơi ghê tởm và gò đống đổ nát; nó sẽ bị chế giễu và nguyền rủa. Các thành và làng mạc của nó sẽ điêu tàn vĩnh viễn.”
14Tôi nghe sứ điệp này từ Chúa Hằng Hữu
rằng một sứ giả được đưa đến các nước, nói:
“Hãy liên kết chống lại Ê-đôm,
và chuẩn bị cho cuộc chiến!”
15Chúa Hằng Hữu phán với Ê-đôm:
“Ta sẽ làm cho nó hèn yếu giữa các nước.
Ngươi sẽ bị các nước khinh dể.
16Các ngươi đã tự lừa dối
bởi sự kinh hoàng các ngươi gieo rắc
và bởi lòng tự hào của các ngươi.
Hỡi những người sống trong các khe đá
và chiếm lĩnh các núi cao.
Dù các ngươi lót tổ trên núi cao như đại bàng,
Ta cũng kéo ngươi xuống,”
Chúa Hằng Hữu phán.
17“Ê-đôm sẽ trở nên vật ghê tởm.
Mọi người đi qua đều kinh ngạc
và sẽ sửng sốt vì cảnh điêu tàn họ nhìn thấy.
18Các thành của các ngươi sẽ hoang vắng như Sô-đôm và Gô-mô-rơ,
và các vùng phụ cận,” Chúa Hằng Hữu phán.
“Không một ai sống tại đó;
không một ai cư ngụ trong đó.
19Ta sẽ đến như sư tử từ rừng rậm Giô-đan,
tiến vào đồng cỏ phì nhiêu.
Ta sẽ đuổi Ê-đôm ra khỏi xứ nó,
Ta sẽ lập người lãnh đạo Ta chọn.
Vì ai giống như Ta, và ai có thể thách thức Ta?
Người cai trị nào có thể chống lại ý muốn Ta?”
20Hãy nghe kế hoạch của Chúa Hằng Hữu chống lại Ê-đôm
và cư dân Thê-man.
Dù trẻ nhỏ cũng sẽ bị kéo khỏi như những chiên non,
và nơi họ ở thành chốn hoang tàn.
21Mặt đất rúng động khi nghe Ê-đôm sụp đổ,
tiếng kêu la khủng khiếp vang dội đến tận Biển Đỏ.
22Kìa! Kẻ thù sẽ đến nhanh như đại bàng,
giăng cánh đến tận Bốt-ra.
Dù chiến sĩ mạnh mẽ nhất cũng sẽ đau đớn
như đàn bà trong cơn chuyển dạ.
Sứ Điệp về Đa-mách
23Sứ điệp này tiên tri về Đa-mách. Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Các thành Ha-mát và Ạt-bát đều khiếp sợ
khi nghe tin họ sẽ bị tiêu diệt.
Lòng dân rối loạn đảo điên
như mặt biển giữa cơn giông tố.
24Đa-mách trở nên yếu ớt,
cư dân đều bỏ chạy.
Khiếp đảm, khổ não, và sầu thảm siết chặt nó
như đàn bà đang quặn thắt.
25Thành danh tiếng đó, thành vui mừng đó,
sẽ rơi vào quên lãng!
26Các thanh niên ngươi ngã chết đầy đường phố.
Quân đội ngươi bị tiêu diệt trong một ngày,”
Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán vậy.
27“Ta sẽ nhóm một ngọn lửa trong tường lũy Đa-mách
để đốt tan các cung điện của Bên Ha-đát.”
Sứ Điệp về Kê-đa và Hát-so
28Đây là sứ điệp tiên tri về Kê-đa và vương quốc Hát-so, sẽ bị Vua Nê-bu-cát-nết-sa, nước Ba-by-lôn, tấn công. Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Hãy đứng dậy, tấn công Kê-đa!
Hãy tiêu diệt các dân tộc phương Đông!
29Các trại và bầy gia súc của chúng sẽ bị chiếm đoạt,
cùng với các vật dụng trong nhà và đoàn lạc đà cũng bị cướp đi.
Khắp nơi vang lên tiếng kêu khủng khiếp:
‘Chúng ta bị khủng bố mọi nơi!’”
30Chúa Hằng Hữu phán: “Hỡi cư dân Hát-so,
hãy chạy trốn thật xa, ẩn náu dưới hang sâu,
vì Vua Nê-bu-cát-nết-sa, nước Ba-by-lôn, đã bàn mưu
và định chiến lược tiêu diệt các ngươi.”
31Chúa Hằng Hữu phán:
“Hãy tấn công nước giàu có đang sống an nhàn tự tin,
không cần cửa đóng, then gài,
ở riêng một mình một cõi.
32Các lạc đà và bầy gia súc của chúng sẽ là của ngươi.
Ta sẽ phân tán dân này theo gió,
là dân cạo tóc hai bên màng tang.
Ta sẽ giáng tai họa trên chúng
từ mọi phía,” Chúa Hằng Hữu phán vậy.
33“Hát-so sẽ trở thành hang chó rừng,
và nó sẽ hoang tàn vĩnh viễn.
Không còn ai sống tại đó;
không còn ai bén mảng đến đó nữa.”
Sứ Điệp về Ê-lam
34Sứ điệp của Chúa Hằng Hữu ban cho Tiên tri Giê-rê-mi về Ê-lam khi Vua Sê-đê-kia, nước Giu-đa, mới lên ngôi trị vì. 35Đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán:
“Ta sẽ bẻ gãy cung của Ê-lam—
là sức mạnh chủ yếu của nó.
36Ta sẽ mang quân thù từ mọi nơi đến,
Ta sẽ phân tán người Ê-lam theo bốn hướng gió.
Chúng sẽ bị lưu đày đến các nước trên đất.
37Chính Ta sẽ đến cùng quân thù của Ê-lam để phân tán nó.
Trong cơn thịnh nộ phừng phừng, Ta sẽ mang tai họa lớn
giáng trên dân tộc Ê-lam,” Chúa Hằng Hữu phán vậy.
“Quân thù sẽ cầm gươm đuổi theo chúng
cho đến khi Ta tiêu diệt chúng hoàn toàn.”
38Chúa Hằng Hữu phán: “Ta sẽ đặt ngôi Ta trên Ê-lam
và Ta sẽ tiêu diệt vua quan của chúng.
39Nhưng Ta sẽ phục hồi sự thịnh vượng của Ê-lam
trong những ngày cuối cùng.
Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán vậy!”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại